Bestuur

Voorzitter: H.W. Sneller
Secretaris: A. Pauen
Penningmeester: J. Niesten

Adres van vestiging:
Notarisappel 4
8121LB Olst

KvK: 94137684
RSIN nummer: 866649694

Beleidsplan

Het beleidsplan is als PDF-bestand te downloaden via deze link.

Verantwoording

De Stichting hanteert een planning- en controlecyclus als het gaat om het beheren, besteden en verantwoorden van financiële middelen. Zodra de jaarrekening is opgemaakt en goedgekeurd wordt deze hier gepubliceerd.

BELONINGSBELEID
In de statuten (artikel 4, lid 12) is het volgende opgenomen:
De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.