Marlijn Nijboer studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, specialiseerde zich in taalbeheersing en wijdde haar scriptie aan politieke retorica.

 

Het ‘weten’ hoe wij met taal het menselijk denken en gedrag kunnen sturen, zette mij aan tot een ontdekkingstocht naar bezielde taal en taal die de luisteraar of lezer in contact brengt met de eigen ziel. Ik ging in dit kader gedichten en verhalen schrijven en vertellen. Opleidingen in het sjamanisme van Noordwest Europa (Linda Wormhoudt en het Scandinavian Center for Shamanic Studies) zetten mij op het spoor van landschapsenergie en het feit dat dit ons ook de kans biedt door de tijd te reizen: de verhalen van onze voorouders zijn regelmatig voelbaar aanwezig. Ik onderzocht welke beelden verschillende plekken bij mensen oproepen, zette dit om in verhalen en ging daarnaast verhalen schrijven en vertellen waarin ik de ziel van een landschap probeer te vangen. Mijn landschapsverhalen willen de luisteraar optillen in een tijdloze, transpersoonlijke ruimte en uitnodigen om op een andere manier naar het landschap, de natuur en de eigen relatie daarmee te kijken.

Het sjamanisme en het werken met de taal van beelden brachten mij via familieopstellingen naar Systemic Ritual® (Daan van Kampenhout). Ik faciliteer familie- en natuuropstellingen, sjamanistische opstellingen met een ritueel karakter en opstellingen waarin ik een meer Jungiaanse aanpak combineer met systemisch werk. Ik treed daarnaast regelmatig op als gastdocent voor organisaties en bedrijven die mensen willen laten ervaren dat ook wij natuur zijn en bouw workshops op sprookjes en verhalen. Ik startte in 2021 met de opleiding tot Jungiaans, analytisch therapeut aan het Jungiaans Instituut/ Academy Depth Psychology in Nijmegen en werk in dat kader niet alleen met groepen maar ook met individuele cliënten.

marlijnnijboer.nl