Dr. Rico Sneller is filosoof en theoloog en als medeoprichter betrokken bij de Stichting voor Transpersoonlijke psychologie. Als docent levert hij een bijdrage aan het onderwijs in de filosofie en de dieptepsychologie.

Ik ben in 1998 cum laude gepromoveerd op een dissertatie over Jacques Derrida en de negatieve theologie. Gedurende lange tijd was ik werkzaam als universitair docent filosofie en ethiek te Leiden. Momenteel doceer ik filosofie bij o.a. de Vrije Academie (Amsterdam), HOVO Brabant, de Internationale School voor Wijsbegeerte en filosofie/psychoanalyse bij de Academy Depth Psychology. Ik ben gastdocent op de Alfarabi Universiteit te Almaty (Kazachstan) en betrokken bij diverse internationale organisaties (Alternative Perspectives and Global Concerns, Outre-lignes e.d.). Mijn belangstelling gaat uit naar uitzonderlijke bewustzijnsposities in relatie tot de filosofie, levensfilosofie (Ludwig Klages, Carl du Prel), psychoanalyse en analytische psychologie. Recent publiceerde ik Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 2021 2 ) en Het raadsel Socrates (ISVW 2021).