Anne Pauen (1958) is als medeoprichter en docente betrokken bij Stichting Transpersoonlijke Psychologie.

De rode draad in mijn persoonlijke en professionele leven was van jongs af aan mijn zoektocht naar antwoorden op universele levensvragen. Tijdens mijn studie Assyriologie bestudeerde ik oude teksten uit de Mesopotamische cultuur. Door de Sanskrit geleerde Sri Sarvabhavana uit India werd ik ingewijd in de kennis van de Vedische geschriften. Ik herkende mezelf in het mens- en wereldbeeld van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. Door zijn (diepte)psychologie toe te passen, kon ik een brug slaan naar mijn professionele leven.

Sinds jaren ondersteun ik professionals in mijn bijscholingsinstituut voor wijsgerige dieptepsychologie. Hier pas ik theorie en praktijk toe door de psychologie van C.G. Jung, de Vedanta-filosofie en systemisch opstellingswerk met elkaar te combineren. Met deze specialisatie heb ik tevens les gegeven aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen.

Om werken met het onbewuste toegankelijk te maken heb ik de toolbox ‘De reis van de held op weg naar Zelfkennis’® ontwikkeld. Naar verwachting verschijnt mijn bijbehorende boek ‘De herontdekking van de ziel in de therapeutische praktijk’ in 2025. 

In de functie van operationeel manager ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken aan het opleidingsinstituut van de stichting.  Als docente en supervisor lever ik een bijdrage aan het onderwijs en begeleidt ik het intervisietraject van de deelnemers.